Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Taneczne
Strona głowna  /  Rozkład dnia
Rozkład dnia
 Rozkład dnia  w Niepublicznym Przedszkolu Muzyczno- Tanecznym „Wesołe Nutki”
 
 

 

6:30– 8:00 

 

Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi, kontakty z rodzicami,

zabawy dowolne w kącikach zainteresowań w grupie łączonej.

 

8:00– 8:45 

 

Indywidualne bądź grupowe działania edukacyjne wspomagające rozwój dzieci,

zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę.

 

8:45- 9:00

Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczno- porządkowe.

 

9:00- 10:30 

 

Zajęcia dydaktyczne (realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową). 

 

10:30– 11:45 

 Zajęcia dodatkowe: rytmika, zajęcia taneczne, muzyczne, spacery, wycieczki,zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

 

11:45– 11:55 

 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno- porządkowe.

 

12:00- 12:30

 Obiad

 

12:30- 13:45 

grupa młodsza -odpoczynek po obiedzie z muzyką relaksacyjną ( leżakowanie).

 

grupy starsze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, gry i zabawy edukacyjne.

 

13:45– 14:00 

 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczno- porządkowe.

 

14:00– 14:15 

 Podwieczorek

 

14:15- 16:00 

Kontynuacja działalności edukacyjnej: gry i zabawy dydaktyczne, aktywizacyjne, ruchowe, praca indywidualna przy stolikach,zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

16:00- 17:00 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań w grupie łączonej, rozchodzenie się dzieci, rozmowy z rodzicami.

 

Ostatnia aktualizacja: 2016-08-30