Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Taneczne
Strona głowna  /  Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe
 

Zajęcia rytmiczne

 

mgr Agata Godowska- Nicpońska

Zajęcia rytmiczne prowadzone są w naszym przedszkolu dwa razy w tygodniu.

Towarzyszy im atmosfera zabawy i odprężenia.

 

 Cele ogólne:

 • rozwijanie muzykalności dzieci

 • rozbudowanie zamiłowania do muzyki

 • kształtowanie wrażliwości na muzykę

 • rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego

Kształtowanie muzyczne dzieci odbywa się poprzez zastosowanie wielu form:

 • zabawy ruchowe przy muzyce

 • nauka piosenek

 • gra na instrumentach perkusyjnych w czasie zabaw, piosenek i tańców

 • zabawy i formy improwizacji ruchowej i muzycznej

 • nauka tańców dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci

 • zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki (tempo, dynamikę, wysokości dźwięków, metrum, budowę utworów )

 • przygotowaniu grup do imprez okolicznościowych, w postaci piosenek układów ruchowych i tańców

            
         Język angielski                              
                                                  
                                        mgr Iwona Chmielak - Rozenek
 

Zajęcia nauki języka angielskiego odbywają się raz w tygodniu.

W nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym najważniejszymi

metodami są:

• zabawa (to uczenie poprzez działanie dzieci wówczas uczą się podświadomie i nie utożsamiają nauki z procesem trudnym)

• metoda reagowanie całym ciałem (Total Physical Response, służy rozwijaniu sprawności słuchania, wykorzystuje ruch w nauce języka oraz sprawdza rozumienie poleceń)

 metoda audiowizualna (audiovisual method opiera się na wykorzystaniu różnych bodźców dźwięku w połączeniu z obrazem tj: kojarzenie brzmienia angielskich słów z ilustracją)

 metoda audiolingwalna ( audiolingual method, powtarzanie zwrotów, słówek za wzorem chórem i indywidualnie)

• metoda komunikacyjna ( communicative method najtrudniejsza do osiągnięcia dla dzieci przedszkolnych w nauce języka obcego, to stymulowanie sytuacji komunikacyjnych przystosowanych do możliwości dziecka)

Najważniejsze to sprawić, aby dzieci polubiły język angielski i chętnie kontynuowały naukę w latach późniejszych. Na każdych zajęciach jest bardzo dużo ruchu i muzyki. Dzieci uczą się nawet nie zdając sobie z tego sprawy.  Zajęcia są prowadzone tak, by dzieci wykorzystywały wszystkie zmysły  i utrwalały nowe treści językowe na różne sposoby. Do każdego tematu zajęć dobierane są odpowiednie piosenki, pomoce dydaktyczne i zabawy.

 

Cele ogólne :

 •  rozwój umiejętności słuchania i rozumienia

 • rozbudowanie znajomości słownictwa

 •  budowanie motywacji dziecka do nauki języka

 • zachęcenie i rozwój umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy

 • nauka komunikowania się ze sobą w języku angielskim

 • kształcenie pozytywnych postaw przyjaźni i współpracy

 

Język angielski a podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;

2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;

3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;

4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

 

Rok 2017/2018

 

GRUPA BIEDRONKI I MOTYLKI

Program nauczania: MULTISENSORYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU autor: Ewa Wodzicka-Dondziłło, Wyd. Mac Edukacja, I love Boo A

Zakres tematyczny:

kolory

liczebniki

jedzenie

pogoda

zabawki

ubrania

części ciała

zwierzęta

owady

ja i moja rodzina

emocje i uczucia

codzienne czynności

czynności opisujące ruch

pomieszczenia w domu

sprzęty domowe

środki transportu

zakupy

sport

kształty

pory roku

świat fantazji

przyjęcia urodzinowe, święta, tradycje

GRUPA PSZCZÓŁKI

Program nauczania: PRZYGOTOWANIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM autorki: Dorota Sikora-Banasik, Ewelina Wilkos, Wyd. Nowa Era, Podręczniki My World Starter

 

Zakres tematyczny:

kolory,

rodzina

zabawki,

przybory szkolne,

pomieszczenia w domu i wyposażenie domu,

zwierzęta domowe i dzikie,

produkty żywnościowe,

dni tygodnia, pory roku i zjawiska pogodowe,

ubrania,

codzienne czynności,

środki transportu,

emocje,

obchodzone święta

 

 

 

 

 

 

 

Dla Rodziców:

 

1. Artykuły dotyczące nauczania języka angielskiego w przedszkolu:

 

"O tym dlaczego nauka języka angielskiego zaczyna się już w przedszkolu"- źródło "Przedszkolak", Nr 16,2015

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wesolenutki/001.jpg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wesolenutki/002.jpg

 

"Dziecko w świecie języków obcych" - źródło "Przedszkolak", Nr 16,2015

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wesolenutki/001.jpg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wesolenutki/002.jpg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wesolenutki/003.jpg

 

Zajęcia taneczne

                                                     mgr Ludmiła Krzak

Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, a nawet duchowej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną, szybkość reakcji.

 

Cele ogólne:

· rozwój sprawności ruchowej,

· doskonalenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej przy muzyce,

· rozwój orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,

· kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, uwrażliwianie na piękno i wdzięk,

· wyrabianie poczucia rytmu, wrażliwości słuchowej,

· rozwijanie indywidualnych zdolności tanecznych,

· kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,

· wdrażanie do przestrzegania określonych zasad,

· budowanie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie

 

 

Religia

Ks. mgr Łukasz Halada 

Program nauczania religii w przedszkolu ukazuje dziecku otaczający świat i pozwala otworzyć się na Boga i Jego miłość. Celem katechezy przedszkolnej jest wprowadzenie dziecka w życie religijne, wprowadzenie w poznanie wiary, modlitwy i liturgii. Nauka religii ma również służyć wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka i kształtowaniu jego życia we wspólnotach społecznych, np. w rodzinie czy grupie przedszkolnej. Poprzez zabawę dzieci poznają prawdy religijne, rok liturgiczny i związane z nimi uroczystości i święta.

 

 

 

Nauka gry na instrumencie

 

mgr Agata Godowska-Nicpońska

 

Zajęcia mają za zadanie w przystępny sposób nauczyć dzieci gry na instrumencie a także przygotować je do uczestnictwa w konkursach oraz występach publicznych. Zajęcia prowadzone są na dwóch poziomach w zależności od umiejętności (początkujący, zaawansowani).

 

Cele ogólne:

 • nauka gry na instrumentach - rozwijanie umiejętności i zdolności muzycznych
 •   poszerzanie wiadomości i wrażliwości muzycznej
 •  rozwój słuchu muzycznego, harmonicznego, oraz pamięci muzycznej
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2019-08-30